O F E R T A

28.03.2019 r. Uprawa bezorkowa

 

 

Uprawa bezorkowa coraz bardziej popularna popularna popularna
Uprawa pasowa polega na uprawie poprzez spulchnianie tylko tych pasów gleby, w których zasiane będą rośliny. Pozostała powierzchnia gleby zazwyczaj pozostaje nieuprawiona, dzięki czemu zachodzi mniejsza erozja wodna i wietrzna. W czasie uprawy strip-till pasy gleby spulchniane na głębokości do 30 cm. Poprawia to znacznie drenaż, ułatwia wzrost korzeni na większą głębokość a gleba uprawiana w tej technologii dłużej zachowuje wilgoć po deszczu. Dzięki technologii strip-till rozwój chwastów jest znacząco ograniczony i nie powstaje podeszwa płużna. Warto też wspomnieć o dużym, nawet 3 krotnie mniejszym zużyciu paliwa i znaczącej oszczędności czasu pracy.
 
28.03.2019 r. w Aleksandrowie rozpoczęliśmy serię pokazów uprawy pasowej przy użyciu ciągnika Fendt 939 S4 Profi Plus. Pokazy odbyły się już m.in. w Sulejewie, Koronowie, Klonówcu, Lipnie, Dalabuszkach, Żołędnicy, Czajkowie, Nagradowicach, Grodzisku i Racocie.